Kommunen ber naboene kjøre denne veien til husene sine. Det er bare ett problem...