Uenighet om stedsnavn. Vil kjempe for at det skal hete Skarpenesfjellet