Flere hundre tusen skrevet ut i vrakpant på Hanøytangen