Arbeidet er ferdig, men det blå bygget er ikke tatt i bruk som dagsturhytte

Håper at den gamle befalsforlegningen kan tas i bruk som dagsturhytte.

Har brukt 2,7 millioner kroner på oppgraderinger.

Les hele saken med abonnement