Det blir færre parkeringsplassar når det kjem avgift