Vurderte åtte steder. Vil ha dagsturhytten der det er enklest tilkomst