Her har de klekket ut en plan for å utvikle næringslivet