Klokken ti på åtte parkerer Sissel bilen i Holmedalen. Det er klart og kaldt. Den siste uken har hun gått opp Ranavegen til arbeidsplassen på Myrane både i storm, frost og regn. I dag må hun bare passe seg for å ikke skli på den speilglatte veien.

– Her burde kommunen passe på at det er strødd og måkt, nå når flere går her på morgenen, sier hun.

Det tar rundt ti minutter for henne å komme seg opp til Kleppestø sykehjem.

Store endringer på Myrane

Som Askøyværingen tidligere har skrevet, har det skjedd store endringer i parkeringssituasjonen på Myrane. Bakgrunnen er at Vestland fylkeskommune har et stort veiprosjekt som skal gjennomføres.

Parkeringsområdet på Myrane har blitt kraftig redusert. Foto: Synnøve Nyheim

Den store parkeringsplassen ved Helsetunet er delvis avstengt, og resten av plassene er omgjort til et parkeringsområde som er åpent for alle, men hvor man maksimalt kan stå i to timer.

Dette påvirker også de ansatte, blant annet ved sykehjemmet, som har færre plasser å disponere enn før.

Sissel har parkert bilen, og er klar for en gåtur. Foto: Synnøve Nyheim

Meldte inn behov

Institusjonsleder ved Kleppestø sykehjem, Turid Vigrestad, sier at de meldte inn til kommunen hvilke parkeringsbehov de har som er de viktigste.

– Vi disponerer nå 40–50 plasser, men ikke alle er her oppe, sier hun.

Noen av plassene som er tildelt er i Holmedalen, og noen er ved misjonskirken.

– Vi har prioritert at noen har mer behov for å parkere nært enn andre. Jeg har for eksempel ingen plass, sier institusjonslederen.

Seinvakter, nattevakter og helgevakter skal kunne parkere på Myrane, ifølge Vigrestad.

Sliter med rekruttering fra før

Sissel, som bor på Erdal, sier hun kommer til å ta en del buss fremover. Hun er også i ledergruppen på sykehjemmet.

– Men ofte har man jo avtaler etter jobb, og det er greit å ha bilen, sier hun.

Det har vært verre dager opp bakken. Foto: Synnøve Nyheim

For sin egen del er hun ikke så bekymret, men hun sier det er en frykt for at folk vil se seg om etter andre jobber når det blir mer upraktisk å komme seg til arbeidsplassen.

– Vi sliter allerede med å rekruttere. Det er mange muligheter både ellers på Askøy og i Bergen, påpeker hun.

Hun legger ikke skjul på at det har vært mye frustrasjon på arbeidsplassen rundt parkeringssituasjonen.

– Bedre enn fryktet

Når det kommer til de som nå må gå i 10–15 minutter fra bilen for å komme seg til jobb, sier Turid Vigrestad at det er delte meninger.

– Ikke alle er fornøyde selvfølgelig. Men noen synes det har vært litt deilig å få den turen, og tar det med godt humør, sier hun.

Hun trekker det også frem som positivt at det nå er god plass til de som skal på helsestasjonen i løpet av dagen.

– Vi har visst at dette skulle komme og det har vært litt uro i forkant. Jeg vil si det har gått bedre enn fryktet, sier hun.

Synes folk er flinke å tilpasse seg

Rådgiver i eiendomsavdelingen, Ulf Jordal, sier de naturlig nok har fått noen tilbakemeldinger etter starten på det nye opplegget 22. november.

– Det er likevel viktig å gi det litt tid, da endringer må sette seg litt, både for de ansatte og folk ellers. Vi prøver å informere så godt vi kan, men det vil alltid være noen som ikke har fått med seg endringen, sier han.

Han oppfordrer folk til å være oppmerksomme på de nye skiltene og sette seg inn i reguleringene og hvordan man registrerer seg.

I løpet av januar vil de evaluere parkeringsordningen.

– Samtidig vil vi være så smidige vi kan i starten. Er det behov for en justering, prøver vi å løse det så raskt det lar seg gjøre.

Jordal sier de ansatte som blir berørt av endringene stort sett har vært positive.

– Mange må endre litt på rutinene, men vi synes folk er flinke til å tilpasse seg en ny bilhverdag og følge de nye reguleringene.

Ved den offentlige vilkårsparkeringen ved Helsetunet opplever besøkende at det er god plass til å parkere når de skal til lege, helsestasjon og besøk, sier Jordal.