1. november 2014 startet bompengeinnkrevingen i Askøypakken. Åtte år senere er resultatet åtte kilometer med utbedrede veier, tilrettelagt for fotgjengere, syklister og kollektivtrafikk.

– Arbeidet med Askøypakken startet allerede i 2006 med et tverrpolitisk samferdselsvedtak blant partiene på Askøy. Det har tatt lenger tid og koster mer enn vi liker, men veinettet får en skikkelig opprustning, sier ordfører Siv Høgtun (H).

Vil ha mer bompenger

I mai sa Stortinget ja til fem år til med bompenger på Askøy. Det innebærer at du må betale bompenger ut 2033. Til neste år vil det også komme en ny bompengestasjon på Kleppe.

Når den nye bomstasjonen er på plass ønsker Ferde at takstene i bomringen økes. Det kommer frem i et brev til fylkeskommunen og Askøy kommune.

 • Økningen betyr at taksten endres fra 31 kroner til 41 kroner for de som betaler full pris.

De aller fleste som benytter bomringen har imidlertid autopassavtale og elektronisk brikke, noe som gir 20 prosent rabatt på prisen. Elbiler får 50 prosent rabatt på den ordinære bompengetaksten.

Har du avtale blir økningen slik:

 • For fossilbiler endres prisen fra 24,80 kroner til 32,80 kroner.

 • For nullutslippskjøretøy endres prisen fra 12,40 kroner til 16,40 kroner.

Har du ikke avtale, blir dette prisen:

 • Hver passering blir ti kroner dyrere, og vil koste 41 kroner uansett om du har fossilbil eller elbil.

For takstgruppe 2 (kjøretøy over 3500 kilo) blir det foreslått å øke prisen fra 52 til 69 kroner.

Det er fylket som formelt må vedta justering av bomtakstene.

– Vi har fått beskjed om inntektene i Askøypakken er lavere enn forventet og at takstene må opp. Siden dette er fylkesveier er det fylkeskommunen som må gi sin tilslutning til økningen, sier Høgtun.

Ifølge Ferde vil takstvedtaket bli kunngjort 4 til 6 uker før takstene blir endret i bomstasjonene.

Det er i dette området i Kleppevegen det skal settes opp en femte bomstasjon. Foto: Tom-Stian Karlsen (arkiv)

Status på veiprosjektene

Askøypakken består av ti prioriterte veiprosjekter, og har en kostnadsramme på totalt 2,3 milliarder kroner. Fem av ti veiprosjekter er hittil ferdig.

Tre veiprosjekter ble forskuttert av fylket og sto ferdig før bompengeinnkrevingen startet:

 • Rundkjøringen i Strusshamnkrysset.

 • Fylkesvei 216 Skansen på Kleppe.

 • Strekningen i Bakarvågen mellom Florvåg og Erdal.

To veiprosjekter er ferdig etter bompengene ble innført:

 • Veien mellom Lindhaugen og Slettebrekka. Strekningen på 1,1 kilometer er utbedret og sto ferdig høsten 2018.

 • Veien mellom Strømsnes og Hop. Arbeidet startet våren 2018. Den 3,3 kilometer lange veien sto ferdig og ble offisielt åpnet i fjor.

Det var livlig under åpningen av den nye veien mellom Strømsnes og Hop i november i fjor. Ordfører Siv Høgtun (nede til venstre) og utvalgsleder for samferdsel og mobilitet i fylket, Jannicke Bergesen Clarke (i midten), var storfornøyde med resultatet. Foto: Jan Erik Storebø (arkiv)

På disse veistrekningene er arbeidet i gang:

 • I midten av oktober 2019 startet entreprenøren Contexo på veiprosjektet Skiftesvik-Marikoven. Contexo gikk konkurs, noe som førte til en kraftig forsinkelse. Arbeidet ble overtatt av Sartor & Drange AS som skal fullføre den 1,4 kilometer lange strekningen. Veien er planlagt ferdig i 2023.

 • Byggingen av Lavik-Haugland startet i vår. Oppstart er blitt forskjøvet flere ganger de siste årene. Prosjektet strekker seg over 3,4 kilometer, delvis med utbedring av eksisterende vei og delvis helt ny vei. Det kommer ny gang- og sykkelvei langs hele strekningen. Dette er det dyreste prosjektet i Askøypakken med en totalkostnad på 650 millioner kroner.

Det pågår stor byggeaktivitet på den nye veien mellom Lavik og Haugland. Langs hele den 3,4 kilometer lange strekningen blir det ny gang- og sykkelveg. Foto: Tom-Stian Karlsen

Arbeidet på disse veiene er ikke påbegynt:

 • Prosjektering av den nye veien mellom Slettebrekka og Hetlevik er oppdatert, men prosjektet er foreløpig ikke lagt ut på anbud. Strekningen er 2,4 kilometer lang, med 600 meter i tunnel.

 • Målsetningen er at veiprosjektene Fauskanger sør (veistrekning på en kilometer) og Fromreide–Kjerrgarden (veistrekning på 2,5 kilometer) skal bygges, men oppstart er usikker. Begge prosjektene har godkjente reguleringsplaner, men prosjektering har ikke startet.