Har flyttet ut av gymsalen – men det er lenge til brakkene er klare