Ordføreren og rådmannen svarer på det du lurer på

Ordfører Siv Høgtun og rådmann Eystein Venneslan svarer på spørsmål fra Askøys befolkning. Se spørsmålsrunden på video her.

Publisert:
Denne artikkelen er over to år gammel

Det siste døgnet har folk på Askøy sendt inn spørsmål om koronaviruset. Dette svarte to av de som jobber mest med korona i kommunen på det dere lurer på:

Hvordan er koronasituasjonen på Askøy nå?

Høgtun: – Akkurat nå har vi 17 som har testet positivt. Vi har god oversikt, en god beredskapssituasjon og har bemannet opp. Men vi vil understreke at situasjonen er veldig alvorlig og det er viktig at folk fortsatt følger rådene. Du vet ikke hvem som er smittebærer når du møter de.

Venneslan: – Det viktigste for oss er å holde dette i sjakk ved at smitteverntiltakene fungerer. Så har vi rigget en organisasjon som skal ta imot en eventuell økning med tanke på kapasitet. Vi ser tendenser til utflating på nasjonalt nivå, så får vi se hvordan det blir for Askøy

Høgtun: – Vi ser en utrolig stort velvilje blant innbyggerne, og de ansatte i kommunen gjør en fantastisk jobb. Det gjør meg trygg på at dette klarer vi sammen. Vi skal komme oss gjennom dette, men det vil kreve mye av mange.

Er det ok å ha besøk?

Høgtun: – Det er viktig å si at vi må ta vare på hverandre. Jeg skjønner at det å være isolert er en stor belastning. Vi må vurdere hvilken smitterisiko det kan være å ha besøk. Selv om man kjenner seg frisk kan vi ikke være sikre på at vi er det, men alle må gjøre sine egne vurderinger. Etterlev smittetiltakene, vask hender og hold avstand.

Hvis jeg blir syk holder jeg meg hjemme, men må jeg kontakte noen?

Venneslan: – Nei, du trenger ikke registrerer deg noe sted. Følg med på egen helse. Har du mer enn trettiåtte grader, hoster og har luftveissymptomer, ring koronatelefonen. Da får du en tilbakemelding og kanskje du blir testet. Vi utvider antall tester nå fordi det er en fordel å få vite mer om smittespredningen. Da får vi mer info om hvordan det står til på Askøy.

Når er den nye medisinen klar?

Høgtun: – Det vet vi ikke.

Blir 17. mai avlyst? Hvor lenge blir skolene stengt?

Høgtun: – Det er vanskelig å si hvor lenge dette vil vare. Det vi kan si er at skolen blir stengt til etter påske og det blir gjort nye vurderinger 8. april. Vi følger nasjonale retningslinjer. Mange tenker på hvordan 17. mai blir, det gjør jeg også. Jeg tror vi må forberede oss på at det ikke blir en slik feiring vi er vant til, med flotte barnetog og store sammenkomster. Men jeg håper vi kan få til arrangementer på annen måte så folk kan oppleve den gleden. Jeg har selv en datter i gardemusikken, og hadde hatt så lyst til å se henne gå oppover Karl Johan i Oslo. Jeg håper jeg får se det på fjernsyn i det minste. Kanskje må vi legge til rette for å bruke de mediene vi har. Det blir en veldig annerledes 17. mai, tror jeg.

Venneslan: – Tiltakene vil sikkert endres og justeres, men vi må innstille oss på at dette må vi nok leve med lenge.

Hvilke økonomiske konsekvenser har dette for kommunen?

Høgtun: Dette får helt klart økonomiske konsenvekser for kommunen. Mange arbeidsledig vil gi mindre skatteinngang til kommunen. Vi må organisere, bemanne opp og være forbedret. Vi kjøper inn utstyr og senger. Arbeidsledighet vil slå ut i form av økte utbetalinger, de som mister jobben skal ha sin oppfølging av samfunnet, og skatteinngangen vil bli redusert for kommunen.

Venneslan: Vi får nok en god del kostnader med dette. Staten vurderer hvem som skal betale hva til slutt. Vi skal få en form for kompensasjon, men det er litt generelle lovnader nå og vi vet ikke hva det blir til.

Vurderer kommunen egne tiltak for lokale bedrifter?

Høgtun: – De største grepene for næringslivet må komme nasjonalt, men vi skal gjøre alt vi kan for å støtte og være med å formidle de ulike utfordringene som vårt næringsliv har. Vi skal være en medspiller for vårt næringsliv. Dette er fryktelig vanskelig for næringslivet, og det må være spesielt vanskelig for de med egne bedrifter, å se livsverkene sine forsvinne.

Har vannverket god nok bemanning?

Venneslan: – Forståelig nok er mange opptatt av vannet. Vi vurderer hele tiden hvilke tjenester det er kritisk viktig å holde gående, og lager egne bemanningsplaner til dem. Der legger vi opp til at hvis noen blir syke, kan vi sette inn andre. Vi tar alle forholdsregler. Driften går som normalt hos vann og avløp.

Vil dere vurdere å gjøre om på vedtaket om sommerstengte barnehagen i lys av korona?

Høgtun: – Jeg har stor forståelse for at mange småbarnsfamilie nå har krevende dager. Sommerstengte barnehager følger ordinær politisk behandling, og saken skal opp i kommunestyret etter påske.

Hvor mange tror dere går rundt med smitte, uten symptomer?

Høgtun: – Det er egentlig litt irrelevant for du skal uansett betrakte deg selv som om du har smitte, og betrakte andre som smittebærere. Når du ikke vet hvem som har smitte, skal du ta de forholdsreglene du kan. Hold avstand, ikke nys og ikke vær mange sammen.

Venneslan: – Testkapasiteten blir bedre nå, så da vil vi få mer informasjon om dette etterhvert. Folkehelseinstituttet har et nasjonalt anslag, men det er usikkert. Det vi vet er at det er flere enn de 17 bekreftede som er smittet på Askøy. Jeg oppfordrer til å ta forholdsregler for å hindre flere smittede.

Foreldre som har barn i barnehager og skoler, må de betale?

Venneslan: – Grunnprinsippet er at når du mottar en tjeneste må du betale for tjenesten. Hvis du ikke får tjenesten er du gitt et unntak.

Har vi nok utstyr og leger til å ta vare på alle på Askøy?

Høgtun: – Vi har bemannet opp og er godt rustet til å ivareta alle innbyggerne. Legene har god kapasitet og oppfordrer alle pasienter til å ta kontakt når de er syke, ikke bare de med luftveissymptomer. Flere av legene våre som har vært i karantene er kommet tilbake og de merker nedgang i pasienter som bestiller time. De som virkelig er syke må ikke vente for lenge med å kontakte lege. Når det gjelder sykepleiere har vil flyttet enormt mye på personell i kommunen. Mange gjør oppgaver de ikke vanligvis gjør. Med utstyret er det mer krevende. Vi tar gjerne imot utstyr fra næringslivet om de har.

Venneslan: – Vi mangler særlig engangsutstyr, spesielt munnbind. Vi skulle gjerne hatt mer av det, samt hansker og smittevernklær. Det er veldig hyggelig om noen vet om noen som har et lager, og det går også an å lage dette. Hvis noen har gode ideer eller tanker om det, ta kontakt med oss. Vi ser det er mye kreativitet et rundt omkring.

Er det sant at vi er i fase to, når blir fase tre, fire og fem? Jeg vil ha det normale livet mitt tilbake!

Høgtun: – Jeg tror mange føler at de vil ha livene sine tilbake. Til innbyggerne vil jeg si: Dette er ikke over, og det kommer kanskje til å bli verre før det blir bedre. Nå har vi hatt to uker med strenge tiltak og det blir vanskeligere og vanskeligere. Tiltakene tærer kanskje mer og mer på oss. Jeg tenker mest på de sårbare gruppene, som barn som lever under vanskelige forhold og tidligere har hatt pusterom de ikke lenger har. Eldre på sykehjem sitter isolert og får ikke besøk, og eldre har ikke de digitale plattformene so m ungdommer har. Ungdommer klarer kanskje dette bedre. Jeg må bare si til innbyggerne: Stålsett dere. Vi skal komme gjennom dette. Vi skal gå på konserter og kinoer og være sammen og gjør det vi pleier å gjøre, men ikke ennå. Nå må vi bare stå på, så skal vi komme gjennom det.

Venneslan: – Fase én er enkeltstående tilfeller av smitte. Det var da smittede kun var personer som kom fra utlandet, som vi har passert. I fase to sprer smitten seg i grupper i Norge. Jeg opplever at vi har passert den også. Jeg tror vi er i fase tre, som er en vekstfase eller rykkfase. Det er kanskje om én til to uker at vi vet hvor mye veksten blir og hvordan tiltakene fungerer. At fase tre varer til mai er litt optimistisk, men vi har egenltig en utflating av veksten og tallene har vært positive i det siste. I fase fire når vi en topp der veksten flater ut. Det ble antydet at det skulle komme i juni-juli, nå kan det se ut til at det kommer allerede i mai. Uansett vil dette vare lenge. Noen tror det vil komme i bølger og andre er positive.

Høgtun: – Jeg tror vi vil oppleve at vil snakke om tid som før og etter korona. Jeg tror en god del vil tenke gjennom hvordan de oppfører seg, og holde på en del av tiltakene som nå er innført, også etter dette er over. De tiltakene som er veldig inngripende må vi få vekk så raskt som mulig, men god håndhygiene, å holde avstand og gode hostevaner er tiltak jeg tror vi skal leve videre med.

Hvordan få tak i antibac?

Høgtun: – Det har jeg ikke oversikt over, men jeg vet at det har vært problemer med å få tak i antibac. Jeg håper det fylles opp igjen i butikker og apotek nå. Enn så lenge er håndvask utrolig viktig, og kanskje til og med viktigere enn sprit. Bruk såpe og vann hjemme.

Venneslan: – Det enkleste å ta en telefon til apoteket og høre om de har fått inn.

Hva synes dere om at familien til folk med påvist korona har unntak fra forbudet om å dra på hytten?

– De som har unntak er de som er i karantene på grunn av at de har påvist smitte i husstanden. Askøy har 1500 fritidsboliger og mange av de som har hytter her bor også her. Min personlige mening er at alle de som har lyst å dra på hytten i påsken bør tenke annerledes. Dette er ikke det største problemet vårt nå. Vi må tenke på eldre på institusjoner, de som er smittet av korona, de som er redde for å bli syk, helsearbeidere som står i det og andre som står på. Det hytteforbudet får vi akseptere.

Venneslan: – Det blir lagt en del føringer nå, men jeg tror det er viktig at vi kan styre vår begeistring. Vi har rigget helsetjenestene til en kapasitet i forhold til egen befolkning. Det går an å forstå at de andre i husstanden kan få reise på hytten hvis noen i familien er smittet, men det er lite lurt hvis vi blir mer rammet av viruset enn andre. Da har vi plutselig ikke kapasitet og det er også resonnementet bak hytteforbudet. Vi har sendt inn dette som mening til fylkesmannen, som kan ta det opp med regjeringen.

Hva er deres avsluttende råd til alle askøyværinger?

Høgtun: – Dette skal vi klare, men vi må stå sammen. Vi må ta vare på hverandre og vise omsorg. Ta den ekstra telefonen, send den ekstra sms-en, spør nabo eller familie om de trenger hjelp til handling eller annet. Jeg ser et enormt engasjement i befolkningen og takker alle som stiller opp som gjør at vi kommer gjennom dette på god måte. Fortsett å følge retningslinjene. Dette er ikke over og vi vet ikke hvem som er smittet. Smitter du noen kan de dø, så alvorlig er det. Jeg vil ikke skremme noen, men dette må vi ta alvorlig.

Publisert: