Her går det nesten veldig galt for Kay-Arne og Tommy