– Må legge til rette for mer variert boligmasse på Askøy