Flere kirkegårder på Askøy må utvides i nær fremtid