Foreslår å flytte en av skolene på Erdal til dette området

  • Thorleif Thorsen (f.v), Kårleiv Bratli og Per Raad er blant dem som ønsker å flytte en av skolene på Erdal til Steinrusten. FOTO: Jan Erik Storebø