– På videregående gikk jeg på yrkesfag, elektro, på Sotra, sier Preben Grahl (36).

Etter videregående jobbet han åtte år som fagarbeider, før han gikk videre med høyskoleutdannelse.

– Nå jobber jeg som elektroingeniør på Onesubsea Horsøy, sier Grahl.

Han er veldig fornøyd med sitt valg av videregåendelinje og ville ikke valgt annerledes i dag:

– Ikke sånn som jeg er som person. Jeg liker mer å bruke praktiske løsninger enn å sitte og lese, sier han.

Cerine Villanger tok musikk dans og drama på Langhaugen videregående. Foto: Vetle Mikkelsen

Likte seg på Langhaugen

– Jeg gikk oppe på Langhaugen på musikk, dans og drama, sier Cerina Villanger (42).

Hun forteller at hun er veldig fornøyd med valget av både skole og utdanningsprogram. Det er likevel ikke musikk, dans eller drama hun jobber med i dag.

– Jeg jobber med mennesker, som vernepleier i Origo, sier Villanger.

Tone Skråmestø tok studiespesialiserende på Askøy. Nå studerer hun i Bergen. Foto: Vetle Mikkelsen

Student i byen

Tone Skråmestø (20) gikk på studiespesialiserende ved Askøy videregående skole og trivdes med det.

– Jeg bodde veldig nærme, så det var veldig greit, sier hun.

Og hva gjør hun nå som hun er ferdig på videregående?

– Jeg studerer farmasi på Universitetet i Bergen, sier Skråmestø.

Askøy videregående skole. Foto: Jan Erik Storebø

Mer frafall på yrkesfag

I 2023 kom 83,6 prosent av søkerne i fylket inn på sitt førstevalg. Likevel er det ikke alle elever som fortsetter i samme utdanningsløp etter VG1 eller VG2. I tallene frå fylket skilles det mellom de som har normert progresjon, altså de som går videre til neste år av samme utdanningsprogram, de som begynner på nytt, enten på samme linje eller en annen, og elever som er kategorisert som «sluttet/ukjent».

Blant de som tar studieforberedende program, har Askøy-elevene høyere progresjonsgrad enn elevene på fylket. Det vil si at flere av elevene på Askøy videregående skole fortsatte fra VG1 til VG2, eller fra VG2 til VG3, enn det elever i Vestland fylke.

Felles for tallene fra Askøy og Vestland fylke er at yrkesfagelevene ikke fortsetter i samme løp like ofte som elevene på studieforberedende, og de har også noe høyere frafall. Tendensen er noe sterkere på Askøy enn i fylket ellers. Se faktaboksen under for de konkrete tallene.