Det er ubetalt skatt som gjør at Gården i Strusshamn er ute på tvangssalg.

– Høyeste bud nå er på 5,8 millioner kroner. Men det har meldt seg en ny interessent, sier Jan Olav Andersen i Advokatcompagniet DA, som har fått ansvar for tvangssalget.

Den nye interessenten vil trolig se på bygget i løpet av denne uken.

Gården blir solgt som følge av et gammelt skattekrav som nå er på 1,4 millioner kroner. Når salget er gjennomført, går det 1,4 millioner direkte til Skatteetaten. Så vil den nåværende eieren få resten av salgssummen, minus saksomkostninger.

Pusset opp

Eiendommen ble lagt ut til salg med en prisantydning på fem millioner kroner.

Det var BT som først skrev om saken.

Det er Byggmester Sven Bjørndalen som eier Gården, og som har brukt lang tid på å sette det gamle bygget i stand. Han ønsker ikke å uttale seg til Askøyværingen, men viser til kameraten Roger Iversen.

Iversen, som har vært med på å pusse opp eiendommen, reagerer på salgssummen:

– Eiendommen er verdt mye, mye mer enn den er lagt ut til salg for.

Dersom boligen blir solgt for 5,8 millioner, gir det en kvadratmeterpris på 13.300 kroner. Dette er cirka en tredjedel av gjennomsnittlig kvadratmeterpris for boliger på Askøy.

Den eldste delen av bygget er opprinnelig oppført før 1750, og er trolig en av de eldste embets- og kjøpmannsgårdene på Askøy. Foto: Jan Erik Storebø

Noe av bakgrunnen for prisnivået, er at Askøy kommune mener det er gjort ting på eiendommen som ikke er søkt om eller godkjent. Det handler blant annet om at det skal være bygget inn på naboens tomt.

– Vi har gitt melding til eier om hva som må gjøres med eiendommen, sier Jan Tore Knudsen.

Han er leder for miljø og tilsyn i Askøy kommune.

– For mange leiligheter

Kommunen dro på tilsyn på eiendommen på bakgrunn av et varsel om mulige ulovlige forhold. Det handlet om bygging utenfor tomtegrensen. Men på tilsynet så kommunens representanter andre ting de reagerte på.

– De som var på tilsyn, mente at det kunne sees ni leiligheter i bygget, sier Knudsen.

Det skal være flere leiligheter enn bygget er godkjent med.

Eieren bestrider at det er så mange leiligheter. Kommunen er åpne for at det kan være færre enn ni leiligheter, men er ikke i tvil om at det er flere boenheter enn bygget er godkjent for.

Fra 1950-tallet til 1980-tallet var det butikk i den store bygningen i Strusshamn. Foto: Kyrre Styve

Etter det Askøyværingen kjenner til, jobber eieren med å legge frem dokumentasjon for at det også historisk sett har vært mange leiligheter i bygget.

Ifølge Knudsen har kommunen slitt med å få eier i tale. Det vil neppe bli gjort mer opp mot eier før salget er gjennomført. Men kravene kommunen har om endringer på eiendommen, vil også bli stilt til den nye eieren.

Strid om tallet

Eier Sven Bjørndalen bestrider overfor BT at det er så mange leiligheter som kommunen hevder.

Spørsmålet er også om det er Bjørndalen eller tidligere eiere som har laget bygget om til å ha mange leiligheter.

Det har tidligere vært butikk i bygget, som nå utelukkende er bolig. Foto: Jan Erik Storebø

Askøyværingen har sett et brev skrevet av Gerd Margrethe Gørbitz Juvik, som skal ha bodd på Gården rundt 1950. Hun skriver at det da var fem leiligheter, to hybler og butikklokale der.

Trolig snart salg

Roger Iversen mener at eiendommen er verdt minst ti millioner. Iversen har tilbydd seg å ta med seg folk på dugnad for å rette på forhold som ikke tilfredsstiller bygningsmessige krav. Men trolig vil eiendommen bli solgt uten at Iversen får sjanse til å ta fatt på det.

Advokat Jan Olav Andersen regner med at det relativt snart blir avgjort hvem som kjøper eiendommen.

Når Advokatcompagniet har akseptert et bud, går det til Hordaland tingrett for endelig godkjenning.