Innfører restriksjoner på vann fra Oksnes vannverk