Arbeidsulykke: Mann falt ned fra stillas, slo hodet i mur