Her har de ryddet vekk bly, asbest og kvikksølv. Nå er resultatet klart