Her planlegges det en sansehage, der også eldre med rullator kan ferdes. Foto: Synnøve Nyheim

Entusiaster lager liv i den forlatte parken på Follese

Steg for steg blir drømmer til virkelighet i Hennesmyro, området som lenge var gjengrodd og utilgjengelig.