Seks førere fikk bot i trafikkontroll ved Davanger skole