Skal diskutere bygging av boliger, idrettshall og renseanlegg