La ned flere timer dugnadsarbeid. Så gjorde noen hærverk