Askøylisten krever kontroll etter kontroll. Av 26 krav har ingen ført frem hos Statsforvalteren