Vil du bo på taket over byråkratene? Eller vil du kjøpe dagens rådhus for 80 millioner?