Husker du disse køene? Nå skal kommunen sjekke mulighetene for bedre varsling