Søknadsskjemaet til tilskuddsordninger virker igjen