Slik blir nyevegen mellom Lavik og Haugland

Byggjestart neste år. Sjå skissene!

Ved Lavik går fylkesvegen i dag i ein krapp sving mot aust gjennom ein strekning med bratte fjellskjeringer på begge sider. Ny fylkesveg vil gå rett fram og inn i kryss mot dagens fylkesveg. Vegen vidare mot Erdalsvegen i aust går gjennom ny rundkøyring. Foto: Vestland fylkeskommune

  • Kyrre Styve

Les hele saken med abonnement