Boligkjøpere ble lovet lekepark – må leve med massiv steinfylling