Det var i mai i år at Stortinget vedtok en forlengelse av bompengeinnkrevingen på Askøy med fem år. Det ble også gitt klarsignal til å sette opp ny bomstasjon.

Et halvt år senere er det fremdeles ingen bomstasjon å se. Det er heller ikke tatt noen spadetak på den nye veien til Hetlevik.

Status vil trolig forbli den samme en stund fremover.

Kan skje våren 2023

Prosjektleder for Askøypakken, Synnøve Jakobsen, sier at de har oppdatert prosjekteringen av den nye veien til Hetlevik, men at de ikke kan legge prosjektet ut på anbud ennå.

Den smale og dårlige veien til Hetlevik skaper daglig utfordringer for bilister og gående. Foto: Arkivfoto

Årsaken er at de er avhengig av å få på plass avtale om den nye bomstasjon.

– Vi må vite når den kommer før vi går videre. Jeg regner med at vi får lyst ut arbeidet med ny vei til Hetlevik i løpet av våren neste år, sier hun.

Dato for bomstasjon er usikkert

Vestland fylkeskommune bekrefter at det ikke blir satt opp bomstasjon i Kleppevegen de nærmeste månedene.

– Det blir i 2023. Men vi må komme tilbake til når vi kan forvente at bomstasjonen kommer i drift, vi må se nærmere på framdriften, sier Matti Torgersen, som er seniorrådgiver for infrastruktur og vei i Vestland fylkeskommune.

Torgersen opplyser at fylkeskommunen har ventet på avtale mellom bompengeselskapet Ferde AS og Vegdirektoratet for å jobbe videre med saken. Avtalen er nettopp underskrevet.

Det er i dette området det skal settes opp ny bomstasjon. Foto: Tom-Stian Karlsen (arkivfoto)