Frykter økt husleie vil gjøre det for dyrt å drive med håndball