Fjerner parkeringsplasser: Ansatte må gå, sykle, eller ta buss til jobb