Mandag var eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug på Askøy for å få en gjennomgang av situasjonen og for å møte noen av menneskene som har vært rammet.

– Jeg har fulgt saken fra starten av og har vært i kontakt med både ordfører og varaordfører. Jeg har ønsket å komme til Askøy, men ikke i den fasen hvor det har blitt jobbet på det mest intense for å finne både smittekilde og følge opp de syke, sier Listhaug og legger til:

– Dette har vært en vanskelig tid for alle som har blitt syke, men også for kommunen. Vi har tenkt mye på de som har vært rammet, og jeg er veldig glad for gjennomgangen.

Etter en briefing fra kommunen møtte ordfører Terje Mathiassen og statsråd Sylvi Listhaug pressen. Foto: Christine Fagerbakke

Landsdekkende VA-kartlegging

I lys av situasjonen som nå er på Askøy vil Mattilsynet kartlegge både tilstanden generelt og investeringsbehovet på VA er i alle landets kommuner.

– I denne sektoren ligger selvkostprinsippet i grunn. Folk betaler for vannet, og investeringene må legge til rette for at vannet er trygt, påpeker Listhaug og legger til:

– Kommunen har ansvar for å sørge for at det er rent vann i springen.

En slik kartlegging vil også gi Mattilsynet oversikt over hvilke planer som foreligger.

– Denne saken har vært med på å vekke mange norske lokalpolitikere. Askøy har vært gjennom en alvorlig situasjon, og nå må vi gjøre alt for at noe lignende ikke skjer igjen. Selv om vi ikke kan gi noen garantier, fortsetter statsråden.

Hun vil ikke utelukke statlige midler til VA i fremtiden, men påpeker at det viktigste i første omgang er å få en oversikt over behovet i kommunene.

Listhaug bekrefter at Mattilsynet vil kartlegge både tilstanden på VA generelt og investeringsbehovet i sektoren i alle landets kommuner. Foto: Christine Fagerbakke

Vil ha en ekstern gransking

En av temaene Listhaug og ordfører Terje Mathiassen diskuterte under besøket var hvordan kommunen skal bygge opp igjen folk sin tillit til vannet.

– Jeg har tatt intiativ til at vi skal gjennomføre en ekstern gransking, slik at vi kommer til bunns i hva som har skjedd. Jeg tror det er utrolig viktig for at vi skal gjenvinne tilliten, for dette kan aldri skje igjen, sier ordføreren og legger til:

– Jeg beklager oppriktig overfor alle som er berørt.

Listhaug vil også uttrykke både takknemlighet overfor alle som har stått på for å få kontroll på situasjonen.

– Ansatte i kommunen har stått på for å prøve å få kontroll på situasjonen. Både legekontoret, på VA-avdelingen og på rådhuset. Både ordfører, varaordfører og rådmann jobber døgnet rundt. Folk i denne kommunen har jobbet lang mer enn vi kan forvente, sier statsråden.

Mathiassen bekrefter at mange av de ansatte har jobbet fra tidlig morgen til langt på kveld.

– Det er mange på Askøy som har gjort et utrolig stort arbeid og har lagt inn en kjempeinnsats de siste uken, forklarer ordføreren avslutningsvis.