Meiner barna blir utsett for helsefarleg støy - krev tiltak