Meiner barna blir utsett for helsefarleg støy - krev tiltak

Store delar av Haugland skole ligg i «raud sone» for trafikkstøy.

Publisert: Publisert:

– Dersom vi ikkje pålegg Fylkeskommunen å rette opp, vil barna ved Haugland skule måtte uthalde helsemessig uforsvarleg vegtrafikkstøy i overskueleg framtid. Det kan få store, negative helsemessige konsekvensar, og kan resultere i tap av friske leveår på grunn av støy, skriv Schønberg.

Les hele saken med abonnement