Svak nedgang på polet, sterk økning for alkoholfritt