Boligen stormer inn på topplisten i Askøy kommune siste måneden