Denne boligen gikk for en høy pris pr. kvadratmeter