Denne boligen har steget mye i verdi de syv siste årene