Florvåg: Kjøperen la 1.400.000 kroner på bordet for å kapre denne leiligheten