Huset på Follese er akkurat solgt. Kjøper måtte ut med nesten fem millioner kroner.