Denne boligen har steget mye i verdi de fire siste årene