Denne boligen har steget kraftig i verdi de syv siste årene