Dette huset kostet over 30.000 pr. kvadratmeter. Prisøkningen har vært høy.