Follese: Kjøperen la 2.100.000 kroner på bordet for å kapre denne boligen