Forrige gang denne boligen ble solgt, var i 1996. Så mye har den steget i verdi.