Denne boligen har steget kraftig i verdi de fem siste årene