Er det dette som kalles storstilt satsing på eldreomsorg i Askøy?