«Det finnes et marked hvor smak og særpreg trumfer effektivitet»