God sentrumsutvikling - avgjørende for Askøys framtid!